Cmsozzn

Dobrovoľné odškodnenie

Nie vo všetkých oblastiach je ponechané rozhodnutie o záväzku podloženého záväzkom na príslušnom subjektu, najmä u niektorých kategórií sa môžeme často stretnúť s variantom „dobrovoľne povinné zmluvné poistenie „. Pri odškodnenie bývajú obvykle do kalkulácie škody zahrnuté nasledovné položky: strata príjmu (dočasná i trvalá), náklady spojené s liečením, bolestným, trvalými následkami a pohrebom, náklady priamo spojené s budúcimi vplyvy (výživné, odškodnenie pozostalých) a samotná škoda.

Prevádzka motorových vozidiel

Jedno z najznámejších záväzkov zodpovednosti má vo väčšine vyspelých ekonomík taký charakter, čo je dané predovšetkým značnú nepredvídateľnosťou realizácie rizík a možnými vyššími až katastrofickými škodami, ktoré by mali pre väčšinu jednotlivcov úplne likvidačný charakter. V klasickej maticu finančné eliminácie rizík by podľa veľmi nízke frekvencie a veľmi vysokej závažnosti bola zodpovednosť z prevádzky motorových vozidiel jasným kandidátom na povinné zmluvné poistenie.

Dobrovoľné odškodnenie
5 (100%)1
Scroll To Top