Už jste určitě v životě zažili setkání s člověkem, který s vámi sice naoko hovořil, ale vy jste si najednou připadali tak trochu navíc. Bylo to tím, že konverzace probíhala jednostranně. Sice jste byli teoreticky přítomni oba, z vašeho pohledu šlo ovšem pouze o monolog člověka sedícího naproti vám.
neformální skupina v konverzaci u kávy
Důležitou složkou komunikace je totiž také její zdánlivě pasivnější část. Tedy naslouchání. Spousta technik vás učí jak mluvit, argumentovat, reagovat na případný útok. Naslouchání zůstává často nepovšimnuto. Přitom jde o velmi důležitou část komunikačního procesu.
Komunikace totiž může probíhat plnohodnotně pouze mezi vysílačem a příjemcem sdělení. Mezi dvěma vysílači by nedocházelo k žádnému příjmu. Mezi dvěma příjemci by zase nebylo žádné sdělení vůbec vysláno a nebylo by tedy co přijímat. Jde o jemnou alchymii mezi výdejem a příjmem.
Proto přinášíme několik tipů pro správné posluchače.
Naslouchejte aktivně  
Skutečně se soustřeďte na sdělení svého komunikačního partnera. Naslouchejte tomu, co doopravdy říká. Nevyužívejte čas jeho odpovědi k vnitřní formulaci vlastní řeči. To by odvedlo vaši pozornost zpět na vás. Vy však potřebujete veškerou svou pozornost právě teď nasměrovat na sdělení toho druhého.
obchodní tým
Dotazujte se
Pokud něčemu ve sdělení nerozumíte, nebojte se zeptat a nechat si upřesnit myšlenku nebo význam věty. Dáte tak mimochodem partnerovi najevo svůj opravdový zájem o jeho sdělení.
Ověřujte si správnost svých závěrů
Pokud si nejste jisti, převyprávějte sdělení krátce vlastními slovy s dovětkem, jestli jste jej takto pochopili správně. Tímto jednoduchým krokem často předejdete možným nedorozuměním v budoucnu.
Nekritizujte a nehodnoťte
Pokud s hovořícím v něčem nesouhlasíte, nemusíte to dávat hned najevo. Poznamenejte si třeba krátkou poznámku, pokud máte k dispozici záznamové médium. Až dostanete slovo, můžete se ke sporné myšlence vrátit.