Je zcela přirozené, že jsou v podstatě dva druhy lidí. Ti, kteří mají tendenci se až příliš přizpůsobovat a kteří nemají schopnosti prosazovat si své a jejich přirozeností je submisivita a pak další skupina lidí, kteří jsou zase rodilí vůdci a nijak si nelámou hlavu nad tím, zda je vše fair play, jejich přirozeností je dominance. Nicméně to, jací jsme, není rozhodně omluva. Pokud chceme v životě obstát, musíme si osvojit právě ty vlastnosti, které nám nejsou vůbec vlastní. To znamená v případě prvního druhu lidí je to osvojit si schopnost umět se prosadit, v případě druhých lidí je to kultivace agresivního chování.

podnikatelé

V obou případech slouží takzvaná asertivita. Asertivita by se dala nazvat také jako zdravé sebeprosazování. Někteří psychologové tento termín nemají rádi a používají termín pozitivní agresivita. Pro naše účely ovšem používejme i nadále termín asertivita.

abstrakt

Asertivní chování je takové chování, kdy dotyčný zvládá definovat své požadavky, akceptuje práva a názory druhých lidí, umí naslouchat a je svolný k tomu, aby přistoupil na kompromis.
Existuje celá řada asertivních technik. Pojďme se seznámit s těmi nejznámějšími.
 

Asertivní techniky

1.       Technika poškrábaná gramodeska
2.       Technika požádání o laskavost
3.       Technika otevřených dveří
4.       Technika přijatelného kompromisu
5.       Technika odmítnutí aneb umění říct ne
6.       Technika negativní dotazování
7.       Technika selektivní ignorování

zpráva
 
Kde asertivní chování využijete? Samozřejmě všude tam, kde se od Vás vyžaduje komunikace s druhými lidmi. To znamená:
1.       V zaměstnání v komunikaci s podřízenými
2.       V zaměstnání v komunikaci s nadřízenými
3.       V zaměstnání v komunikaci se spolupracovníky
4.       V zaměstnání v komunikaci se zákazníky
5.       V osobním životě v komunikaci s partnerem či partnerkou
6.       V osobním životě v komunikaci s dětmi
7.       V osobním životě v komunikaci s rodiči
8.       V osobním životě v komunikaci s přáteli, rodinou, sousedy a lidmi z okolí